aas1.jpg


 Inštitucije
Interaktivno
Gradiva
Povezave
Seminarji
 


 

zadnje spremembe:
24. september 2008


E-kemijaNOVO
125 e-enot za učenje naravoslovja in kemije v osnovni in srednji šoli

Virtualni kemijski laboratorij
Obravnava poskusov na makro in submikro ravni. S filmi in animacijami, interaktivnimi nalogami. Delno preveden v agleščino.

Naučimo se risati kemijske strukture
Na primerih se naučimo risati 2D strukture s programoma IsisDraw in ChemSketch, pretvoriti 2D strukture v 3D in jih prikazati v programih 3D Viewer, Chime in RasWin.

Določanje zgradbe organskih spojin
Enota vsebuje teoretične osnove organske analize in praktične primere določanja organskih spojin na osnovi dokaznih reakcij, elementne analize, topnosti, UV in IR spektroskopije...
Uporaba molekulskih modelov pri poučevanju in učenju kemije
Teoretične osnove in naloge v obliki iger

Kemijski vizualizacijski test
S testom boste ugotovili ali na osnovi posameznih tipov simbolnih zapisov in predstavitev molekul z modeli pravilno zaznavate prostorsko zgradbo molekul.

Vizualizacija kemijskih reakcij in laboratorijske opreme skozi interaktivne naloge in igre - poimenovanje laboratorijskega pribora, sestavljanje aparatur, poimenovanje delov aparatur, izbira lastnosti organskih spojin, dopolnjevanje reakcijskih shem, ugotavljanje neznanih spojin.

Zbirka nalog s področja organskih reakcij - več poti do istega cilja (sinteza estra po različnih poteh), dopolnjevanje reakcijskih shem (enostavne in razvejene), eksperiment ločevanja evgenola in metilevgenola.

Preveri znanje kemije skozi igro - prepoznavanje parov simbol/ime ter slika/formula/struktura/ime spojin in elementov, poimenovanje elementov in spojin, agregatno stanje.

Kovine in nekovine - ugotavljanje lastnosti elementov posameznih skupin periodnega sistema; test s točkovanjem.

Zemljevidi kemijskih reakcij - sprehod po reakcijskih poteh ogljikovodikov, halogeniranih ogljikovodikov ter kisikovih organskih spojin (vključene so spojine z največ 6 ogljikovimi atomi) s pomočjo izbire reakcijskih okoliščin.

Zgradba organskih molekul - interaktivni modeli (96); za prikaz potrebujemo dodatek Chime

Zgradba kristalov - interaktivni modeli (16); za prikaz potrebujemo dodatek Chime

Zgradba molekul in ionov - interaktivni modeli (20); za prikaz potrebujemo dodatek Chime
 

© 2008 NTF - KII